picture

Formulari i Burimeve Njerëzore

 

  1. Niveli arsimor

  2. Aftësi në gjuhët e huaja

  3. Përvoja e punës

  4. Referencat

picture