picture

Historiati

 

Universal Food Sh.p.k.

Alb-Mines Investment Group Sh.p.k. në vitin 2007 Prishtinë / Kosovë AKM(Agjensioni Kosovar I Mirëbesimit Kontrolluar nga Kombet e Bashkuara) e bërë nga ana e tyre Fabrika në Fushë Kosovë dhe objekti në tenderin e privatizimit, ku ka fituar strukturën prodhuese më të madhe të miellit në rajon. Modernizimi I objektit tonë është përfunduar në nëntor të vitit 2010, me një kapacitet të rëndë 500 ton për ditë. është I pajisur dhe punon me sistem të kontrolluar kompjuterik me automatizëm të plotë..

 

picture