picture

Për ne

 

Universal Food Sh.p.k.

Alb-Mines Investment Group Sh.p.k . Në vitin 2007, e ka privatizuar Fabrikën në Fushë Kosovë. Modernizimi i objektit u përfundua në nëntor 2009, Fabrika ka një kapacitet mulliri prej 500 ton në ditë, dhe është i pajisur me sistem te kontrolluar komjuterik me automatizimin të plotë.

 

picture