picture

Vizioni dhe Misioni

 

Vizion

Që nga krijimi i grupit tonë e deri më sot, ekonomisë dhe në pergjithësi kemi shtuar vlerë në punët që I kemi bërë, dhe në shumë vende dhe sektore të ndryshme kemi krijuar mundësi punësimi. Në lidhje me këtë, grupi dëshiron ta shohë veten në këto pika: Burimet nga bota jonë ti përdorim në mënyrë sa më efikase, të cilat mund të jenë zgjidhje të reja dhe kreative dhe të zhvilloj cilësin dhe teknologjinë çdo ditë e me tutje, Shoqëria, aksionarët, partnerët e biznesit dhe punonjësit në nivelin më të lartë do të krijojnë aktivitete me vlera që të bëhemi lider në tregjet tona.

Misioni ynë

Si një kompani në pronësi të familjes e nisi Aksoy Group, me një punë dinamike dhe efektive te ekipit në industrinë e ushqimit, kontraktore, si në tregti ashtu dhe në sektore të ndryshme gjithëmonë e ka rritur kualitetin, duke përdorur teknologji të avancuar, pritshmëritë gjithëmonë në kohë dhe pa problem i ka realizuar kompania jone.

Kompania në të gjitha punimet ka miratuar parimet e ndershmërise dhe transparences duke treguar dinjitet njerezor! Prodhimet dhe te gjitha tregjet e produkteve tona jane në cilesi dhe strukturë të lartë, gjithëmonë jemi në kërkim dhe shënjestër të përfitimeve afatgjate.Duke punuar aktiv në projektimin e produkteve dhe shërbimeve në fushën tonë me procese të efektshme kemi sjellë gjithëmonë produktin final tek konsumatorët, si në tregjet vendore ashtu edhe në ato ndërkombëtare, dhe qëllimi I organizatës tonë është që të përfaqësojmë vendin tonë në mënyrën më të mirë. Bazuar në kënaqësinë e konsumatorit pa kompromentuar parimet e kompanisë tonë në lidhje me vlerat shoqërore gjithëmonë jemi për atë që të dalim sa më të besueshëm ndaj konsumatorit.

 

picture